paręsti

paręsti
parę̃sti, pareñčia, pàrentė 1. tr.: Pàrenčiau rentinį, t. y. po rentiniu naujus vainikus indėjau J. 2. tr. sukirsti, pastatyti: Jau paręstà troba jų J. 3. intr. šnek. pavalgyti: Darbininkas kad ręste parę̃s gerai, t. y. pavalgys, tai dirbs J. \ ręsti; apręsti; atręsti; įręsti; išręsti; nuręsti; paręsti; perręsti; priręsti; suręsti; užręsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • parėsti — tr. 1. beėdant ar bevalgant sudilinti: Nuseno, dantis parėdė Lp. 2. prk. suardyti, sugraužti (sveikatą): Parėdei tu mano sveikatą, galvijau! Ds. Ji mane ir parėdė, o ne kitas Skr. ◊ dantìs parėsti (ant ko) ilgai dirbus, gerai nusimanyti:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parere — 1pa·ré·re v.intr. (essere) FO 1a. come verbo copulativo, avere una certa apparenza, mostrarsi in un dato modo, non necessariamente coincidente con la realtà, spesso preceduto da complemento di termine indicante la persona che riceve l impressione …   Dizionario italiano

  • parersi — pa·rér·si v.pronom.intr. LE evidenziarsi, palesarsi: o mente che scrivesti ciò ch io vidi | qui si parrà la tua nobilitate (Dante) {{line}} {{/line}} NOTA GRAMMATICALE: presenta eccezioni nell ind. pres. mi paio, ci paiamo, si paiono, nell ind.… …   Dizionario italiano

  • parere (1) — {{hw}}{{parere (1)}{{/hw}}A v. intr.  (pres. io paio , tu pari , egli pare , noi paiamo , raro pariamo , voi parete , essi paiono ; pass. rem. io parvi , poet. parsi , tu paresti ; fut. io parrò ; congiunt. pres. io paia , noi paiamo , voi… …   Enciclopedia di italiano

  • parere — parere1 /pa rere/ s.m. [uso sost. di parere2]. 1. [modo particolare con cui una persona vede e giudica un determinato fatto, una situazione: p. concordi, discordi ; esprimere il proprio p. ; cambiare p. ; rimanere del proprio p. ] ▶◀ avviso,… …   Enciclopedia Italiana

  • apręsti — aprę̃sti, apreñčia, àprentė tr. 1. K padaryti aplink įkarpas, įpjovas: Apirenčiu SD1102. | refl. tr. K: Apsìrenčiau padus [klumpėms], bet dar peretkai nuo kurpalių nenuimti Brt. 2. padaryti ką rentinio pavidalo: Kur uolose savaime yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apėsti — tr. K; SD197 1. nuėsti aplink: Tą vietą apėdus, pakelk truputį toliaus rš. | refl.: Eik parkelk karves, juk apsiėdė Brs. ║ ėdant suvartoti, nuėsti: Jau visur žolė apėstà Ds. ║ refl. ėdant pamažėti (ko): Žolė apsimažinus, apsiėdus Krn. 2. ėdant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atręsti — atrę̃sti, atreñčia, àtrentė tr. atkirsti: Jis àtrentė rąsto galą, t. y. dailiai atkirto J. ║ atpjauti, atkirpti, atrėžti: Atrę̃sk nuo audeklo tą galelį kalėdninkams Dr. ręsti; apręsti; atręsti; įręsti; išręsti; nuręsti; paręsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atėsti — 1. tr. nuėsti (dalį): Pelė pusę [pupos] atėdė PP48. 2. intr. ėdant ateiti: Karvė lig pat linų atėdė Kp. 3. tr. suėsti ar suvalgyti lygiai su kuo nors kitu: Dvi avelės beveik karvę atėda Ds. Ans didžiausį vyrą atėda Užv. Esu apėdrus, munęs neatėsi …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • daėsti — ×daėsti (hibr.) intr. 1. papildomai valgant privalgyti: Kur nedaėsma, dabambėsma Varn. 2. įgristi, įkyrėti: Kiek ji man daėda, žmogui negali apsakyt Mrj. Vasarą daėda stotkai ganyt Vrn. Kūlimas kaip daėsdavo! Tj. ^ Daėdė kaip davatkai poteriai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”